inf_observatorio-calcos

Kalkoen behatokia

Aplikazio honek euskaraz egiten diren hizkuntza kalko erabilienak biltzen ditu: kalko semantikoak, hiztegikoak, sintaktikoak, morfologikoak, diskurtso mailakoak, eta abar. Fitxetan banatua da, eta fitxa bakoitzak kalkoa biltzen du, gomendatutako aldaera, eta aldaera gomendatzen duenaren izena (pertsona bat, talde bat, Euskaltzaindia, gobernua, unibertsitatea, eta abar).