inf_corpus-juridico

Zuzenbide Corpusa

Lege eta zuzenbide testuetan oinarritutako corpusa. Baditu 7,2 milioi hitz, 595 dokumentutan bilduak. Urtero gaurkotzen da.