Eduki publikatzailea

Introducción_LJR

Kriminologiaren Euskal Institutuaren justizia leheneretzailearen teoria eta praktika laborategia (LJL)

Sarrera

Zer da?

Irudia

Unibertsitate barruko nahiz kanpoko pertsonen talde bat gara, eta justizia leheneratzailearen aplikazioa lantzen dugu hainbat arlotan; hartara, jarduerari buruzko analisi bat eskaini, eta haren garapena bultzatu ahal izango dugu, gizartetan ahaztuta edo baztertuta dauden kolektiboen artean, batik bat. Gure helburua arazo konplexuei erantzuteko ulermena ematea da. Halaber, material pedagogikoaren sorrerarekin gaude konprometituta, eta kultura leheneratazailea gizartean zabaltzeko teknologia egokiena eta berritzaileena erabiltzen dugu.

Laborategia esku hartze praktiko gisa ulertzen dugu, esku hartze bat gogoeta sakonagoak lantzeko bidea ematen diguna, antzeko errealitateetara aplikatu ahal izango direnak, ez konponbide bakar edo errezeta unibertsal gisa, baizik eta gizartearekin partekatu daitekeen ikaskuntza eskuratzeko lan kasuistiko gisa.

Zergatik edo zertarako?

Proiektua 2016an sortu zen, gure ustez bete gabe zegoen arlo bati erantzuteko, alegia: ikaskuntza teorikoaren eta ikerketa enpirikoen emaitzen aplikazioa justizia leheneratzailearen egunerokotasunean, justizia mota horren gaineko kontzeptu kritiko baten barruan.

“Laborategi” terminoak praktika eta ekintza ikuspegia adierazi nahi du, eta aldi berean kasu jakin batetik ateratako ikaskuntzari buruz gogoeta egiteko aukera ematen digu. Asmoa, ez da ikerkuntza esperimentalak garatzea, baizik eta “laborategi” terminoaren lehengo esanahiari jarraituz, apaltasunez baina zorroztasunez, ikerkuntza parte-hartze aktiboa edukiko dituzten zientzi lanak, zentzu zabalean esanda, garatu ahal izateko gune aproposak lortzea.

Praktikan, aztertu nahi dugu zein neurritan barne hartzen duen justizia leheneratzailearen teoriak aniztasun juridikoaren konplexutasuna (lege sistemaz harago, arau sistema desberdinek elkarrekiko duten erlazioa), edo esentzialista, patologikoa edo paternalista ez den biktimizazioaren eta/edo kalteberatasunaren ikuspegitik agentziak eta egiturak duten interakzioa, autonomia erlazionalaren eta komunitate emantzipatzailearen kontzeptuekin lotuta.

Nork eska dezake laborategiaren lankidetza?

Edozein pertsonak, pertsona taldek edo erakundek, publikoa nahiz pribatua izan. Lana, zuzen nahiz zeharkako biktimizazioren bat jasan duten pertsonekin edota talde handiagoekin egin ahal da, elkarrizketatutako konpondu eta leheneratzeko modu bila. Ez du inporta igarotako denbora, ezta lortutako emaitza judiziala ere

Zer arlo lantzen ditugu?

Edozein pertsonak, pertsona taldek edo erakundek, publikoa nahiz pribatua izan.

Non eta nola egiten dugu lan?

IVAC/KREIren laguntzari esker eta hark gizartearekin eta, bereziki, arazo ikusezinekin duen konpromisoari esker, gure esku hartzea doanekoa da, unibertsitateko azpiegitura erabiltzeko aukera baitugu. Gipuzkoako Campusean gaude, baina azpiegiturak ditugu ere Leioako eta Arabako campusetan. Gainera, EAEtik kanpo jardun dezakegu, beste erakunde batzuekin lankidetzan.

Kasu jakin batean esku hartzeko eskaera jasotzen dugunean, elkarrizketa bat finkatzen dugu pertsona edo erakunde interesdunekin, laborategiak zer eskain dezakeen zehazteko. Gure jardueraren helburua da elkarrizketaren bidezko konponbide bat edo ongizate gogoetatsu bat bilatzen duten pertsonei laguntzea, traumatikoa izan den edo kezka eragin dien gertaera baten aurrean. Ez gara terapeutak, elkar ulermenera edo aldebiko nahiz taldeko komunikaziora iristeko bideratzaileak baizik, gure xedea erreparazio osoa izanik betiere. Kasu zehatz bat lantzen ari garenean, horren analisi bat egiten dugu aldi berean, eta ondorioak ateratzen ditugu, lagungarriak izan daitezkeenak antzeko kasuetan edo justizia leheneratzailearen printzipioen garapenean edo difusioan, giza eskubideen gaineko kontzepzio interdependente baten ildoan.

English version

What is the Restorative Justice Theory & Practice Lab?

We are a group of people, inside and outside the University, working in the study of the implementation of restorative justice in different fields. We aim at offering an analysis about its practice and promote its development, particularly among the most socially forgotten or discriminated groups. Our objective is to facilitate ways of multi-understanding to respond to complex social problems. In addition, we want to contribute with pedagogical material, using innovative technology adapted to human needs and discussing restorative culture in society.

The laboratory is understood as a practice intervention, from and towards the construction of deeper analysis to be applied to similar cases or realities, as support, but never as unique solution or universal recipe. It means a casuistic work from which to extract some learning to be socially discussed and shared.

What for?

This project was born in 2016 in order to work in a field that was not covered by other projects or actions. This field can be described as translational restorative justice, that is, the contribution of theoretical thought and the results of empirical research to the everyday practice of restorative justice, within a critical perspective.

By using the term ‘laboratory’ we want to indicate a practical and action approach and, at the same time, it means going from the analysis of one individual case to broader implications. It is not experimental research, but a search for spaces of encounter of practice and social research with a horizon of participatory action research.

Starting from a real case, we want to explore to what extent restorative justice theory can reflect about the complexity of legal pluralism or the interaction between agency and structure with a non essentialist, non pathological and non paternalist understanding of victimization and vulnerability in connection to the concept of relational autonomy and emancipatory communities.

Who can have access to the laboratory?

Any individual, group of people, private or public entity. It is not important how much time has passed since the case occurred. In order to participate, the result of the judicial process is not relevant either. The intervention can be done with only the person/s who suffered victimization, or with more people affected, looking for dialogued restorative responses.

In what fields do we work?

Personal conflicts, intergroup conflicts, organizational or inter-professional conflicts, cultural or social conflicts, etcetera.

How and where do we work?

With the support of the Basque Institute of Criminology (University of the Basque Country), our intervention is free of any charge. We can work in any of the three campuses (Donostia/San Sebastián, Bilbao and Vitoria/Gasteiz). We can also cooperate with other entities outside the Basque Country.

After receiving a communication of interest in our intervention, we will have an interview with those interested in order to clarify what the laboratory can offer. We are not therapists, but researchers and facilitators. We try to facilitate self and mutual understanding and bilateral or multilateral communication aimed at an integrated restoration beyond law and material reparation. Because we work with a concrete case, we can draw some conclusions as basis for debate of other similar cases. Also we try to debate the principles and theory of restorative justice with an interdependent view of human rights and taking into account the international standards. The principles of free will, confidentiality and impartiality, as well as ethics in research, are fundamental in this intervention.

We also develop restorative circles about broader social or inter-professional problems so that a better way of multi-understanding, trust, coordination and collaboration can be constructed.

Who is in the team of the laboratory?

We come from different disciplines (Criminology, Law, Social work, etcetera), expertise and fields of work (academy and practice). In alphabetical order and with an open invitation, some of the members of the team are:

José Luis Aparicio

José Luis de la Cuesta

Javier Gómez Zapiain

Idoia Igartua

María Ochandorena

Izaskun Orbegozo

Alberto Olalde

Leyre Padilla

Mar Puga

Devi Yerga

Gema Varona (Koordinatzailea)

 

Contact: gemmamaria.varona@ehu.eus


Investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 a la actualidad (Fase II)

Lehenengo argitaratze data: 2024/02/04


Informe Navarra Tortura II_2023


inf_criminologia-derecho-penal-servicio-persona

Criminología y Derecho Penal al servicio de la persona. Libro-Homenaje al Profesor Antonio Beristain

Irudia

Datos del libro

 

 • Título:

  Criminología y Derecho Penal al servicio de la persona. Libro-Homenaje al Profesor Antonio Beristain
 • Autor:

  José Luis de la Cuesta, Iñaki Dendaluze, Enrique Echeburua
 • Nº de páginas:

  1254 págs.
 • Editoral:

  IVAC/KREI, Donostia (España)
 • Año:

  1989
 • ISBN:

  84-271-1571-7

 

 


Introducción

Jarduerak

IVAC-KREIko Laborategiak antolatuta eta Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritzak babestuta.

2023ko JARDUERAK

2022ko JARDUERAK

 

2021ko JARDUERAK

 

2020ko JARDUERAK

2019ko JARDUERAK

 

2018ko

 

2017ko JARDUERAK

 • 21 de junio: diferentes profesionales y víctimas dialogan sobre el concepto de desvictimización.
 •  6 de octubre: diferentes profesionales y víctimas dialogan sobre las necesidades de las víctimas y el sistema penal en relación con los conceptos de reparación y justicia.
 • Urriak 11: presentación y debate del documental por su autora, la periodista y documentalista Chelo Alvarez-Stehle. en el documental, galardonado con numeroso premios, se reflexiona sobre la victimización sexual desde la propia experiencia, tras 15 años de denuncia de la explotación sexual en asia y américa.
 • 20 de octubre: facilitadores, en justicia de menores y adultos, dialogan de forma práctica sobre el concepto de comunidad en relación con las oportunidades y riesgos de conferencias y círculos como modalidad de justicia restaurativa en el sistema penal.
 • 24 de octubre: víctimas de victimizaciones graves y expertos de diferentes disciplinas dialogan sobre el concepto de memoria restaurativa.
 • 3 de noviembre: agentes de cuerpos policiales, trabajadores sociales, personas de diferente condición migratoria y origen étnico dialogan sobre el concepto de discriminación en relación con el sistema penal y diversas formas de victimización.
 • Azaroak 17: víctimas y diferentes profesionales dialogan sobre las culturas organizacionales y los abusos sexuales en instituciones religiosas.

Equipo LJR

Nork osatzen dute laborategiko taldea?


Hainbat diziplinatako (kriminologia, zuzendaria, gizarte langintza, etab.) pertsonek, bai bitartekaritzaren eta komunikazio bideratzailearen jarduera arlokoek, bai analisi teoriko akademikoagoaren arlokoek, ikerketa-ekintza-partaidetza ikuspegia aintzat hartuta betiere.

Kideetako batzuk, hurrenkera alfabetikoan, honako hauek dira:

José Luis de la Cuesta
Idoia Igartua
Alberto Olalde
Izaskun Orbegozo
Mar Puga
Devi Yerga
María Ochandorena
Gema Varona (Koordinatzailea)

Harremanetan jartzeko:  gemmamaria.varona@ehu.eus


inf_de-la-cuesta-contribuciones

J.L.de la Cuesta: Contribuciones a libros colectivos

Contributions à des livres collectifs / Contributions to Collective Books

 1. La prisión: historia, crisis, perspectivas de futuro, en A.Beristain (Comp.), Reformas penales en el mundo de hoy, Instituto de Criminología, Madrid, 1984, págs. 139-155 (ISBN: 84-600-3598-0)
 2. Ecología y Derecho Penal, en A.Beristain, J.L. de la Cuesta, Las drogas en la sociedad actual y Nuevos horizontes en Criminología, San Sebastián, 1985, págs. 277-290
 3. Un deber (no obligación) y derecho de los privados de libertad: el trabajo penitenciario, en Bueno Arús y otros, Lecciones de Derecho Penitenciario, Alcalá de Henares, 1985, págs. 93-135 (reimpresión 1989). también publicado en Papers d'estudis i formaciò, Número especial: La qüestiò penitenciària, abril 1987, págs.103-130 ( ISSN: 0213-6015)
 4. La sanción de trabajo en provecho de la comunidad, en Jornadas de estudio de la legislación del menor, Madrid, 1985, págs. 223-246. También publicado en La Ley, 14 mayo 1985 (ISSN: 0211-2744)
 5. Zuzenbide penala eta Kriminologia, en Zuzenbide Hiztegia, UZEI, Donostia, 1985, págs. 274-276 (en colaboración con B. Casares)
 6. Voces: "Askatasun gabetza", "Delitua", "Giza eskubideak", "Isuna", "Kriminalitatea", "Neurri penala", "Pena", en Zuzenbide Hiztegia. UZEI, Donostia, 1985
 7. "Trabajo. Introducción al capítulo II", "El trabajo, derecho y deber del interno y medio de tratamiento. Características (art. 26)", "Clases de trabajo penitenciario. Régimen jurídico (art. 27)", "Trabajo. Enseñanza. Tratamiento (art. 28)", "Obligatoriedad del trabajo de los penados. El trabajo de los preventivos (art. 29)", "Preferencia de los productos penitenciarios en las adjudicaciones administrativas (art. 30)", "Sistemas de organización. Participación de los internos (art. 31)", "Sistema cooperativo (art. 32)", "Condiciones de trabajo (art. 33)", "Defensa de los derechos laborales o cooperativos (art. 34)", "Prestación por desempleo (art. 35)", en Comentarios a la legislación penal (dirigidos por M.Cobo del Rosal, T.VI, vol.1, Ley Orgánica General Penitenciaria, Edersa, Madrid, 1986, págs. 392-520
 8. La reforma de la legislación tutelar. ¿Un derecho penal de menores y jóvenes?, en A.Beristain, J.L. de la Cuesta (Comps.), Los derechos humanos ante la Criminología y el Derecho Penal, UPV/EHU, Bilbao, 1986, págs. 153-229
 9. El control del toxicómano peligroso, en Las drogas: reflexión multidisciplinar. Cuadernos de extensión universitaria 15, UPV/EHU, Bilbao, 1987, págs.21-37
 10. Las drogas en el Derecho Penal Internacional, en Las drogas: reflexión multidisciplinar. Cuadernos de extensión universitaria 15, UPV/EHU, Bilbao, 1987, págs. 139-155
 11. La contaminación del mar: crimen internacional, en J.L.de la Cuesta y C.Fernández de Casadevante (eds.), Protección internacional del medio ambiente y Derecho ecológico, UPV/EHU, Bilbao, 1987, págs.123-135
 12. El marco normativo, en Libro blanco de las drogodependencias en Euskadi, 1987, Vitoria-Gasteiz, 1987, págs.27-59 (también publicado con el título "El marco normativo de las drogas en España", actualizado y adaptado a la reforma del Código Penal de 1988, en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, ISBN 84-290-0734-2, año CXXXVI, núm. 3, septiembre 1987, págs. 367-448)
 13. La reparación de la víctima en el derecho penal español, en Las víctimas del delito. Cuadernos de extensión universitaria 23, Bilbao, 1988, págs.173-149
 14. La resocialización del toxicómano delincuente. Aspectos de Derecho Penal y Penitenciario, Drogazaletasun Biltzarra. Disziplinarteko Azterketa / Congreso de Drogodependencias. Análisis Multidisciplinar, III. Atala: Drogen alderdi penalak eta kiminologiazkoak / Area III: Aspectos penales y criminológicos de las drogas, III.Alea / Tomo III, Vitoria-Gasteiz, 1988, págs. 105-116
 15. La necesidad de una declaración internacional de derechos de los presos, en A.Beristain, J.L.de la Cuesta (comps.), La mujer y la cárcel. Ayer y hoy de la mujer delincuente y víctima, Bilbao, 1989, págs. 35-46
 16. ¿Justificación de la tortura? Insuficiencias de la normativa penal internacional, en J.L.de la Cuesta, I.Dendaluze y E.Echeburua (Comps.), Criminología y Derecho Penal al servicio de la persona. Libro Homenaje al Profesor Antonio Beristain, Donostia-San Sebastián, 1989, págs. 695-705 (ISBN: 84-271-1571-7). Publicado también en portugués, Justificaçao da tortura? Insuficiência da normativa penal internacional, en, Fascículos de Ciências penais, 1990, págs.3-13
 17. Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, en Protección de los derechos humanos en Derecho Penal internacional y español, San Sebastián, 1989, págs.11-20 (ISBN: 7585-199-1)
 18. ¿Qué resuelve la reciente reforma del Código Penal en materia de drogas?, en Estudios penales en memoria del profesor Agustín Fernández-Albor, Universidade de Santiago de Compostela, 1989, págs.223-233 (ISBN: 84-7191-543-X)
 19. The present spanish drug criminal policy, en H.J.Albrecht, A.Van Kalmthout, Drug Policies in Western Europe, Freiburg i. Br., 1989, págs..293-320 (ISBN 3-922498-46-9).
 20. Consideraciones acerca del delito de tortura a la luz del Convenio de Roma de 1950, en, Giza Eskubideak Europan. Balantzea eta Perspektibak Deklarazio Unibertsalaren 40 Urte Ondoren / Los Derechos Humanos en Europa., Balance y Perspectivas 40 años después de la Declaración Universal / Les droits de l'homme en Europe. Bilan et Perspectives 40 ans après la Declaration Universelle / The Human Rights in Europe., Balance and Prospects 40 years after the Universal Declaration (Donostia-San Sebastián, 12-14 diciembre 1988), Eusko Jaularitza/Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1989, págs.190-195 (ISBN: 84-7542-789-8)
 21. La 'reforma' de la legislación antiterrorista, en La violencia: ayer, hoy y mañana,  Cuadernos de extensión universitaria, Bilbao, 1990, págs.15-25
 22. El uso legítimo de la fuerza por los agentes de la autoridad, en La violencia: ayer, hoy y mañana, Cuadernos de extensión universitaria, Bilbao, 1990, págs.109-118
 23. уґоловн-политичЕскиЕ СпЕкты ъоРьъы СнАРкоъизнЕСом в СтРАнАҳ зАпАдной ЕВРопы, вопРоСы уґоловной политики, Krasnoyarsk (Rusia), 1991, págs. 105-113
 24. Proyecto 'Oikoten': Jóvenes delincuentes peregrinos a Santiago de Compostela, en Ignacio de Loyola, Magister Artium en París 1528-1535. Libro-homenaje de las Universidades del País Vasco y de la Sorbonne a Ignacio de Loyola en el V Centenario de su nacimiento, Donostia-San Sebastián, 1991, págs. 235-248  (en colaboración con J.Giménez García)
 25. El derecho al trabajo y a la seguridad social, en Control social del delito: críticas y alternativas, Bilbao, 1991, págs. 329-344
 26. La tortura como abuso de poder: aspectos penales, en La Criminología frente al abuso de poder, San Sebastián, 1992, págs.149-162
 27. Características de la actual política criminal española en materia de drogas ilícitas, en J.L. Díez Ripollés, P.Laurenzo Copello (Coords.), La actual política criminal sobre drogas. Una perspectiva comparada, Valencia, 1993, págs. 37-82 (ISBN: 84-8002-083-0). Publicado también en M.R. Ayerbe (Coord.), Estudios dedicados a la Memoria del Profesor L. M.Díez de Salazar Fernández, Vol. II, Bilbao, 1992, págs.259-291 (ISBN: 84-7585-396-X)
 28. La peine de mort pour les trafiquants de drogue, en La peine de mort au seuil du troisième millenaire, Toulouse, 1993, págs.151-157. Publicado también en español, ¿Pena de muerte para los traficantes de drogas?, en R.Cario, La pena de muerte en el umbral del tercer milenio, Madrid, 1996, págs.203-211 (ISBN: 84-7130-851-7)
 29. Drogas y política criminal en el Derecho Penal europeo, en Consejo General del Poder Judicial, Cuadernos de Derecho Judicial. Delitos contra la salud pública, Madrid, 1993, págs.9-53 (ISSN: 1134-9670)
 30. Alternativas a las penas cortas privativas de libertad en el Proyecto de 1992, en Política Criminal y Reforma Penal. Homenaje a la memoria del Prof.Dr.D.Juan del Rosal, Madrid, 1993, págs.319-345 (ISBN: 84-7130-785-5)
 31. La tutela penal de las aguas continentales (Especial consideración del delito contra el ambiente: artículo 347 bis CP), en A.Embid Irujo (Dir.), La calidad de las aguas, Madrid 1994, págs.171-221 (ISBN: 84-470-0435-X)
 32. Cárcel y actividad laboral: el derecho de los presos a un trabajo penitenciario resocializador, en Derecho Penitenciario y Democracia, Fundación El Monte, Sevilla, 1994, págs.239-263 (ISBN: 84-87062-36-9). También publicado en Criminalia, mayo-agosto, 1995, págs. 43-57
 33. Spanien/Spain, en F. Dünkel/J. Vagg (Hrsg.), Untersuchungshaft und Untersuchungshaftvollzug/ Waiting for Trial, Freiburg i. Br., 1994, págs.605-649 (en colaboración con J.F.Etxeberria, I.Esparza)
 34. El legado genético y el principio de culpabilidad. Algunas conclusiones provisionales, en El Derecho ante el Proyecto Genoma Humano, Vol. II, Bilbao, 1994, págs.63-69
 35. Crime de Responsabilidade e Etica na Política, en Anais XV Confêrencia Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Etica, democracia e justiça, Foz do Iguaçu, setembro, 1994 Sâo Paolo, 1995, págs. 862-866
 36. El trabajo de los internos en el Derecho penitenciario español, en Cuadernos de Derecho Judicial. Derecho Penintenciario, número 33, Madrid, 1996, págs. 205-244 (ISSN: 1134-9670)
 37. La reciente historia del delito ecológico: del artículo 347 bis al proyecto de nuevo Código Penal de 1994, en J.M.Valle Muñiz (coord.), La Protección Jurídica del Medio Ambiente
  Pamplona, 1997, págs.185-224 (ISBN: 84-8193-543-3)
 38. Spanien, en F. Dünkel, A. van Kalmthout, H. Schüler-Springorum (Hrsg.), Entwicklungstendenzen und Reformstrategien im Jugendstrafrecht im europäischen Vergleich. Mönchengladbach, 1997, págs.327-352 (en colaboración con E.Giménez-Salinas)
 39. Situación actual y perspectivas de futuro del tratamiento de los infractores juveniles en España, en Estudios jurídicos. En memoria del profesor Dr.D.José Ramón Casabó Ruiz (primer volumen), Valencia 1997, págs.539-567 (en colaboración con E.Giménez-Salinas)
 40. Protección del ambiente y manipulación de microorganismos, en C.M. Romeo Casabona (ed.), Biotecnología y Derecho. Perspectivas en Derecho Comparado, Bilbao-Granada, 1998, págs.277-309 (ISBN: 84-8151-690-2). Publicado también en inglés  en C.M. Romeo Casabona (ed.), Biotechnology, Law and Bioethics comparative perspectives, Bruxelles, 1999, págs.299-330. Igualmente en C.M. Romeo Casabona (org.), Biotecnologia, Direito e Bioética, Belo Horizonte, 2002, págs.204-226 (ISBN: 85-86480-04-5)
 41. Consideraciones acerca de los delitos sobre la ordenación del territorio a la luz del Derecho Comparado, en N.J. de la Mata Barranco (ed.), Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio, IVAP, Oñati, 1998, págs.197-221 (ISBN: 84-7777-184-7)
 42. The treatment of victims of crimes and offences in the Spanish system of justice, en E.Fattah, T.Peters (eds.), Support for crime victims in a comparative perspective. A collection of essays dedicated to the memory of Prof. Frederic McClintock, Leuven, 1998, págs.69-81 (en colaboración con F.González Vidosa y F.de Jorge Mesas)
 43. Entre dogmatisme et pragmatisme: L'évolution des expériences contemporaines dans la codification et la pratique législative. Rapport de synthèse, en Les systèmes comparés de justice pénale: De la diversité au rapprochement. Comparative Criminal Justice Systems: From Diversity to Rapprochement. Actes de la Conférence internationale à l'occasion du 25ème anniversaire de l'Institut Supérieur International de Sciencies Criminelles, Syracuse (Italie), 16-20 décembre 1997, Toulouse, 1998, págs.453-457 (ISBN: 2-86586-691-2)
 44. Imputabilidad y Nuevo Código Penal, en J.Cerezo Mir y Otros, El nuevo código Penal: presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Profesor Doctor Don Angel Torío López, Granada, 1999, págs.299-324 (ISBN: 84-8151-949-9). También publicado en Estudios Jurídicos. Ministerio Fiscal VII. Propiedad Intelectual e Industrial. Psiquiatría Forense, Madrid, 1998, págs.305-330
 45. Las nuevas corrientes internacionales en materia de persecución de delitos sexuales a la luz de los documentos de organismos internacionales y europeos, en Estudios de Derecho judicial, CGPJ, Delitos contra la libertad sexual, 21, Madrid, 1999, págs. 323-373 (ISSN: 1137-3520). Publicado también en Política criminal, derechos humanos y sistemas jurídicos en el siglo XXI (Volumen de homenaje al Prof.dr.Pedro D.David), Buenos Aires, 2001, págs. 217-258
 46. La política criminal en materia de drogas en España, tras el nuevo código penal, en Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, Política Criminal Comparada, Hoy y Mañana, 9, Madrid, 1999, págs. 87-135 (ISSN: 1134-9670)
 47. L'abolition du système tutélaire. Évolution du droit espagnol en matière de protection et traitement des mineurs délinquants et en danger, en La protection judiciaire du mineur en danger. Aspects de Droit Interne et de Droit Européens, Paris, 2000, págs.301-350
 48. El fraude en materia de ingresos en la Unión Europea y su tratamiento por el derecho penal español, en G. Quintero Olivares, F. Morales Prats (coords.), El Nuevo Derecho Penal Español. Estudios Penales en Memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz, Pamplona, 2001, págs.1191-1216 (ISBN: 84-8410-608-X)
 49. Responsabilidad civil. Procedimiento. Incoación. Efectos, en Consejo Vasco de la Abogacía, La Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores, Bilbao, 2001, págs.175-197
 50. Spain, en A. Van Zyl Smit, F. Dünkel (eds.), Imprisonment Today and Tomorrow. International Perspectives on Prisoners Rights and Prison Conditions, The Hague, 2001, págs. 609-633  (en colaboración con I.Blanco)
 51. Una nueva línea de intervención penal: el Derecho Penal de las personas jurídicas, en A. Messuti, J.A. Sanpedro Arrubla (Comps.), La Administración de Justicia en los albores del tercer milenio, Buenos Aires, 2001, págs.65-80 (ISBN: 950-679-293-3)
 52. Armas biológicas o exterminadoras e ingeniería genética: perspectiva jurídico-penal, en C.M. Romeo Casabona (ed.), Genética y Derecho Penal. Previsiones en el Código Penal Español de 1995, Bilbao-Granada, 2001, págs.239-265 (ISBN: 84-8444-342-6)
 53. El Derecho Penal ante la criminalidad organizada: nuevos retos y límites, en F. Gutiérrez-Alviz Conradi, M. Valcárce López (Dirs.), La cooperación internacional frente a la criminalidad organizada, Sevilla, 2001, págs. 85-123 (ISBN: 84-472-0678-5)
 54. Personas jurídicas, consecuencias accesorias y responsabilidad penal, en L. Arroyo Zapatero, I. Berdugo Gómez de la Torre (Dirs.), Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos, In Memoriam. Vol. I, Cuenca, 2001, págs. 967-991 (ISBN: 84-8427-139-0)
 55. The Position of Victims and Victim support in the New Spanish Juvenile Criminal Law, en E. Fattah, S. Parmentier (eds.), Victim policies and criminal justice on the road to restorative justice. Essays in honour of Tony Peters, Leuven, 2001, págs. 59-82
 56. Capítulo VII. La ejecución de las medidas, en E. Giménez-Salinas i Colomer (coord.), Justicia de menores: una justicia mayor. Comentarios a la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Madrid, 2001, págs.225-282 (ISBN: 84-89230-43-9)
 57. Spain: non-criminalisation of possession, graduated penalties on supply, en N. Dorn, A. Jamieson (eds.), European Drug Laws: the Room of manoeuvre. The full report of a comparative legal study into national drug laws of France, Germany, Italy, Spain, the Netherlands and Sweden and their relation to three international drugs conventions, London, 2001, págs.21-48 (en colaboración con I.Blanco)
 58. ¿Es posible la normalización de las drogas? Perspectiva jurídico-penal, en A. Vega (Coord.), Drogas. Qué política para qué prevención, San Sebastián, 2002, págs.187-214 (ISBN: 84-87303-66-8). También publicado  en L. Pantoja, J.A. Abeijón (Eds.), Drogas, Sociedad y Ley. Avances en drogodependencias, Universidad de Deusto, Bilbao, 2003, págs. 19-42 (ISBN: 84-7485-895-X) (en colaboración con I.Blanco)
 59. Les droits des prisonniers en Espagne, en J.P. Céré (Dir.), Panorama européen de la prison, Paris, 2002, págs.185-214 (ISBN: 2-7475-2520-1)
 60. Spanien, en H.J. Albrecht und M.Kilchling (Hrsg.), Jugendstrafrecht in Europa, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. Br., 2002, págs.415-435 (ISBN: 3-86113-045-9)
 61. Formas sustitutivas de las penas privativas de libertad en el Código Penal español de 1995, en J.I. Echano Basaldúa (Coord.), Estudios Jurídicos en Memoria de José María Lidón, Bilbao, 2002, págs. 125-152 (ISBN: 84-7485-839-9)
 62. La criminalización de la corrupción en el sector privado ¿Asignatura pendiente del derecho penal español?, en La Ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo. Libro Homenaje al Profesor.Dr.D. José Cerezo Mir, Madrid, 2002, págs.259-290 (ISBN: 84-309-3921-0).
 63. La criminalizzazione della corruzione nel settore privato: aspetti sovranazionali e di diritto comparato, en La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma (a cura di R.Acquaroli e L.Foffani), Milano, 2003, págs.43-74 (ISBN: 88-141-0162-0) (en colaboración con I.Blanco Cordero)
 64. La législation antiterroriste en Espagne, en SOS Attentats, Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale,  Paris, 2003, págs. 264-276 (ISBN: 2-7021-3426-2). Publicado tambien en inglés, Spanish anti-terrorist legislation (págs.189-197). Versión en español, Versión en  italiano
 65. Organised Crime Control Policies in Spain. A "Disorganised" Criminal Policy for "Organised" Crime, en C. Fijnaut, L. Paoli, Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond, Doordrecht, 2004, págs. 795-821 (ISBN: 1-4020-2615-3)
 66. Adicciones químicas y adicciones sin drogas. Su incidencia en la responsabilidad penal, en M. Bajo Fernández, A. Jorge Barreiro, C.J. Suárez González (coords.), Homenaje al Profesor Dr.Gonzalo Rodríguez Mourullo, Cizur Menor (Navarra), 2005, págs. 1271-1301 (ISBN: 84-470-2338-9)
 67. De la política penal hacia una política victimológica (¿y criminal?): el caso de la violencia doméstica, en J.M. Tamarit Sumalla (coord.), Estudios de Victimología. Actas del I Congreso español de victimología, Valencia, 2005, págs. 197-241 (ISBN: 84-8456-327-8). También publicado en Notáveis do Direito Penal. Libro em homenagem au emérito Professor Doutor René Ariel Dotti, Consulex, Brasilia, 2006, págs.265-298 (ISBN: 85-88551-37-3)
 68. El modelo penal de la Constitución europea, en J.C. Carbonell (coord.), Estudios penales en homenaje al Profesor Cobo del Rosal, Madrid, 2005, págs. 273-299 (ISBN: 84-9772-777-0) (en colaboración con I.Blanco Cordero)
 69. Retos principales del actual sistema penitenciario, en Jornadas en Homenaje al XXV Aniversario de la Ley Orgánica General Penitenciaria, Madrid, 2005, págs.119-137 (ISBN: 84-8150-259-6).También publicado en F.Pérez Alvarez (ed.), "Universitas vitae" Homenaje a Ruperto Núñez Barbero, Salamanca 2007, págs. 127.144 (ISBN: 978-84-7800-346-4)
 70. El maltrato de personas mayores desde un prisma criminológico interdisciplinar: algunas conclusiones provisionales, en J.L. de la Cuesta Arzamendi (ed.), El Maltrato de personas mayores. Detección y prevención desde un prisma criminológico interdisciplinar, Hurkoa Fundazioa / Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, 2006, págs. 197-213 (ISBN: 84-611-0017-4)
 71. Les femmes en droit pénal espagnol: passé, présent, perspectives, en J. Danet, S. Grunvald, Ch. Lazerges, S. Lorvellec (Comps.), Le champ pénal. Mélanges en l'honneur du professeur Reynald Ottenhof, Paris, 2006, págs. 409-419 (ISBN: 224706650-X). También publicado en persa, ن در حقوق کیفری اسپانیا؛گذشته حال و آینده    زن و حقوق کیفری(مجموعه مقالات، نتایج کارگروهها و اسناد بین الملی نخستین همایش بین المللی زن وحقوق کیفری؛ گذشته حال و آینده, Women and Criminal Law. Collection of Essays. Workshops Guidelines and International Instruments of the First International Seminar on Women and Criminal Law; Past, Present and Future, December 2004, Tehran, 1384, págs. 71-85
 72. Menor inmigrante como categoría social, en C.San Juan Guillén, J.L. de la Cuesta Arzamendi (eds.), Menores extranjeros infractores en la Unión Europea. Teorías, perfiles y propuestas de intervención, Bilbao, 2006, págs. 9-13 (ISBN: 84-8373-859-7) (en colaboración con C.San Juan Guillén)
 73. The New Spanish Penal System on Delinquency, en E.L. Jensen, J. Jepsen (eds.), Juvenile Law Violators, Human Rights and the Development of New Juvenile Justice Systems, Oxford, 2006, págs. 99-113 (ISBN: 13-978-1-84113-637-0)
 74. La politique criminelle de l'Espagne en matière de crime organisé, en P. Zen-Ruffinen (ed.), Du Monde Pénal. Mélanges en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, Bâle, 2006, págs. 381-396 (ISBN: 3-7190-2580-2)
 75. The juvenile justice system in Spain, en G. Giostra, V. Patané (ed.), European Juvenile Justice Systems, Milano, 2007, págs. 385-424 (ISBN: 88-14-13414-6) (en colaboración con I.Blanco Cordero)
 76. Chapter 24. Spain, en A.M. van Kalmthout, F.B.A.M. Hofstee-van der Meulen, F.Dünkel (eds.), Foreigners in European Prisons, Volumen 2, Nijmegen, 2007, págs.751-780 (ISBN: 978-90-5850-275-9)
 77. 《欧盟刑法的一体化进展》,载赵秉志主编:《全球化时代的刑法变革——国际社会的经验及其对中国的启示》, 中国人民大学出版社 2007 年版。, Unification Development of EU Criminal Law, Zhao Bingzhi (Dir.), Criminal Law Reforms in the Era of Globalization. International Community's Experience and Its Inspirations to China Press, Chinese University of Public Security, 2007, págs. 20-31 (ISBN: 978–7-81109–765–8)
 78. La citoyenneté, le système pénal et les femmes à l'aube du XXIème siècle, en J. Hurtado Pozo (Dir.), La citoyenneté et le système de contrôle pénal, Conférences Aquinas – Fribourg/Suisse 2006, Universitas Friburgensis / Centre International de Criminologie Comparée, Fribourg, 2007, págs. 77-100 (ISBN: 978-2-922137-24-8). Publicado en español: Ciudadanía, sistema penal y mujer, en Carlos García Valdés, Antonio Cuerda Riezu et al. (coords.), Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, Tomo I, Edisofer, Madrid, 2008, pp. 187-220 (ISBN: I978-84-96261-50-1); también publicado en Judicatus. Revista del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 2ª época, año 1, núm.1, julio-diciembe 2008, pp.205-260).
 79. Voces "Corrupción" (pp.265-275), "Crimen organizado" (pp.279-291), "Delincuencia económica" (pp.315-321), "Justificación en Derecho penal económico" (pp.601-606), en J.Boix Reig (Dir.) / P.Lloria García (coord.), Diccionario de Derecho penal económico, Iustel, Madrid, 2008 (ISBN 978-84-96717-88-6) (en colaboración con I.Blanco Cordero)
 80. Auf dem Weg zu einem Strafrecht für juristische Personen - das spanische Strafrecht, en U. Sieber, G. Dannecker, U. Kindäuser, J. Vogel, T. Walter (Hrsg.), Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht –Dogmatik, Rechtsvergleich, Rechtstatsachen- Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, Carl Heymanns Verlag, Köln, München, 2008, 527-543 (en colaboración con Ana Isabel Pérez Machio)
 81. Unión Europea, Derecho penal (ambiental) y Derecho comunitario, en G. Quintero Olivares, F. Morales Prats (coords.), Estudios de Derecho ambiental. Libro homenaje al profesor Josep Miquel Prats Canut, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, págs. 75-111 (ISBN: 978-84-9876-137-5). Publicado también en G. Quintero Olivares, F. Morales Prats (coords.), Estudios de Derecho Judicial, número 75, 2006, págs. 79-124 (ISSN: 1137-3520)
 82. Armonización penal en la Unión Europea, en C. Arangüena Fanego y A.J. Sanz Morán (coords.), La reforma de la Justicia Penal. Aspectos materiales y procesales, Editorial Lex Nova, Valladolid, 2008, págs. 135-169 (ISBN: 978-84-8406-899-0). También publicado en Arst Iudicandi. Studos em homenagem ao Prof.Doutor Jorge de Figueiredo Dias, vol.1, Universidade de Coimbra 2009, págs.647-685)
 83. Estrategias represivas versus políticas de reducción de daños: las drogas en un Estado social y democrático de Derecho, en J.C. Carbonell Mateu, J.L. González Cussac, E. Orts Berenguer (Dirs.), Constitución, Derechos Fundamentales y Sistema penal (Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón) T.I., Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, págs. 437-453 (ISBN: 978-84-9876-546-5) (con I.Blanco Cordero)
 84. Financiación del terrorismo y responsabilidad penal en Derecho español, en J.L. González Cussac (Dir.), A. Fernández Hernández (Coord.), Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, págs. 85-132 (ISBN: 9788498767124)
 85. Un effort centenaire au service de la réforme pénale, de la justice pénale internationale et de la paix : L'Association Internationale de Droit Pénal, en G. Kellens, Michaël Dantinne (eds.), ONG scientifiques et politiques criminelles. Scientific NGOs and Crime Policy, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2009, págs. 9-25 (ISBN: 978-90-5850-491-3) (en colaboración con R.Ottenhof) (tambien publicado en Revue Internationale de Droit Pénal, vol.86 3-4, 2015, pp. 1221-1236)
 86. Spain, en F. Dünkel, J. Grzywa, Ph. Horsfield, I. Pruin (eds.), Juvenile Systems in Europe. Current Situation and Reform Develpments, Tomo 3, Forum Verlag Godesberg GmbH, Mönchengladbach, 2010, págs. 1287-1327 (ISBN: 978-3-936999-74-7) (en colaboración con E. Giménez-Salinas, B. Castany e I. Blanco), (2ª ed. revisada, 2011, ISBN: 978-3-936999-96-9, págs. 131-1353)
 87. Spanish Legislation on Historical Memory, en M. Cherif Bassiouni (ed.), The Pursuit of International Criminal Justice: A World Study on Conflicts, victimization, and Post-Conflict Justice, Intersentia, Antwerp-Oxfor-Portland, 2010, págs. 983-1000 (ISBN: 978-94-000-0017-9)
 88. The Association Internationale de Droit Pénal and the Establishment of the International Criminal Court, en M.S. Groenhuijsen, T. Kooijmans, Th.A. de Roos (eds.), Liber Amicorum Anton Van Kalmthout, Maklu publishers, Apeldoorn/Antwerpetn/Portland, 2010, págs. 39-48 (ISBN: 978-90-466-0367-3) (en colaboración con R.Ottenhof) (tambien publicado en Revue Internationale de Droit Pénal, vol.86 3-4, 2015, pp. 1237-1252)
 89. La cibercriminalidad: interés y necesidad de estudio. Percepción de seguridad e inseguridad, en J.L. de la Cuesta Arzamendi (dir.), N.J. de la Mata Barranco (coord.), Derecho penal informático, CivitasThomson Reuters, Cizur Menor (Na), 2010, págs. 57-78 (ISBN: 978-84-470-3249-1) (en colaboración con C. San Juan Guillén)
 90. Aproximaciones criminológicas a la realidad de los ciberdelitos, en J.L. de la Cuesta Arzamendi (dir.), N.J. de la Mata Barranco (coord.), Derecho penal informático, CivitasThomson Reuters, Cizur Menor (Na), 2010, págs. 79-97 (ISBN: 978-84-470-3249-1) (en colaboración con A.I. Pérez Machio y C. San Juan Guillén)
 91. Ciberdelincuentes y cibervíctimas, en J.L. de la Cuesta Arzamendi (dir.), N.J. de la Mata Barranco (coord.), Derecho penal informático, CivitasThomson Reuters, Cizur Menor (Na), 2010, págs. 99-120 (ISBN: 978-84-470-3249-1) (en colaboración con A.I. Pérez Machio)
 92. Où va la justice pénale des mineurs en Espagne?, en S. Cimamonti, G. Di Marino, E. Zappalà, Où va la justice pénale des mineurs? (Allemagne, Espagne, France, Italie, Russie), G. Giappicheilli Editore, Torino, 2010, págs. 51-79 (ISBN: 978-88-348-1074-3)
 93. The death penalty and drugs, en L. Arroyo, P. Biglino, W.A. Schabas (eds.), Towards universal abolition of the death penalty, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 367-380 (ISBN: 978-84-9876-967-8). Publicado también en la Gaceta Penal & Procesal Penal, ISSN: 2075-6305, T. 20, febrero 2011, págs. 72-81 y en Un Derecho penal comprometido. Libro homenaje al Prof.Dr. Gerardo Landrove Díaz, ISBN: 978-84-9004-215-1, Editorial Tirant lo blanch, Valencia, 2011, págs. 295-307
 94. La 'normalisation' des drogues dans un État Social et Démocratique de Droit, en M.L.Cesoni, M.S.Devresse (éd.), La détention de stupéfiants, entre criminalisation et  décriminalisation, Collection Res Socialis, Academic Press, Fribourg, 2011, págs. 225-242 (ISBN: 978-2-8271-1064-3)
 95. Le système pénitentiaire espagnol, en J.P. Céré et C.E.A. Japiassú (dirs.), Les systèmes pénitentiaires dans le monde, Dalloz, Paris, 2011, págs. 123-148 (ISBN : 978-2-247-10138-2) (en colaboración con I. Blanco Cordero)
 96. Bioterrorismo (jurídico), en C.M. Romeo Casabona (Dir.), Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Tomo I, Editorial Comares, Granada, 2011, págs. 298-304 (ISBN:978-84-9836-788-1)
 97. Estudio y evaluación de políticas públicas de impulso de la paz y la reconciliación, en Impulso de la paz y de la memoria de las víctimas del terrorismo. Evaluación de las políticas de impulso de la paz y fortalecimiento de la memoria de las víctimas del terrorismo, Editorial Académica, Saarbrücken, 2012, págs. 109-285 (ISBN: 978-3-659-01793-3) (en colaboración con L. Pego Otero y A.I. Pérez Machío)
 98. Resumen ejecutivo, en  Impulso de la paz y de la memoria de las víctimas del terrorismo. Evaluación de las políticas de impulso de la paz y fortalecimiento de la memoria de las víctimas del terrorismo, Editorial Académica, Saarbrücken, 2012, págs. 287-327 (ISBN: 978-3-659-01793-3)
 99. Sentido y función del sistema penal en un mundo globalizado, en G.I. Anitua, A. Iglesias Skulj, J.A. Ramos Vázquez, M. Zapico Barbeito (coords.), Derecho penal internacional y memoria histórica: desafíos del pasado y retos del futuro, Ed. Fabián J. Di Plácido, Buenos Aires, 2012, págs. 27-53 (ISBN: 978-987-1769-13-1). También publicado en Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales, Número 1, Sexta época, INACIPE, México, abril-junio 2013, págs.13-38. Publicado en inglés con el título "Criminal Justice system in a Global World", en Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, ISSN 0578-9745, vol. 45, n.62, 2013, págs.3-28.
 100. Traitement juridique de la délinquance organisée en Espagne : en particulier, après la réforme pénale de 2010, en J. Pradel, J. Dallest, La criminalité organisée. Droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, 2012, págs. 419-432 (ISBN: 978-2-7110-1682-2). (versión reducida y simplificada del texto publicado en español en la Gaceta penal & procesal, T.44, febrero 2013, en artículos de revista núm 85)
 101. Tráfico y trata de seres humanos: regulación internacional y europea, en M. Richard González, I. Riaño Brun, M. Poelemans (coords.), Estudios sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2013, págs. 23-75 (ISBN: 978-84-9014-565-4). Tambien publicado en Iter Criminis. Revista de Ciencias Penales, núm. 3, sexta época, octubre-diciembre 2013, págs. 55-114; y en Revista Brasileira de Ciências Criminais, ISSN 1415-5400, a.22 , 107, março-abril 2014, págs.151-199.
 102. O Direito Penal das Pessoas Juridicas: A Reforma do Código Penal de 2010, en W.Terra de Oliveira (organz.), Direito penal econômico: Estudos em homenagem aos 75 anos do Professor Klaus Tiedemann, Ed. LiberArs Ltda. Sâo Paulo, 2013, págs. 319-347 (ISBN: 978-85-64783) (en colaboración con A.I.Pérez Machío)
 103. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español, en J.L.de la Cuesta Arzamendi (dir.), N.J.de la Mata Barranco (coord.), Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Na), 2013, págs. 49-103 (ISBN: 978-84-9059-112-3)
 104. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco europeo: las directrices comunitarias y su implementación por los Estados, en J.L.de la Cuesta Arzamendi (dir.), N.J. de la Mata Barranco (coord.), Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Na), 2013, págs.129-159 (ISBN: 978-84-9059-112-3). También publicado en J.L. de la Cuesta Arzamendi / A.I.Pérez Machío / J.I.Ugartemendia Eceizabarrena (Dirs.), Armonización penal en Europa, European Inklings (EUi), núm.2, 2013, pp. 52-76 (ISBN 978-84-7777-411-2)(en colaboración con A.I. Pérez Machío) (descargar).
 105.  Justicia restaurativa y victimización terrorista: cuestiones críticas y salvaguardias prácticas, en Terrorismo e Impunidad. Significado y respuestas desde la justicia victimal, Dilex, Paracuellos del Jarama (Madrid), 2014, pp.87-97 (ISBN 978-84-92754-26-7)(en colaboración con G.Varona Martínez).
 106. ¿Una ley vasca de prevención de la tortura?, en J.M.Landa (Dir.), Justizia trantsizionala: proposamenak Euskal Herriarentzat / Justice transitionnelle:propositions pour le Pays Basque / Justicia transicional: propuestas para el caso vasco / Transitional Justice: Proposals for the Basque Case, Institut Universitaire Varenne, 2014, págs.371-386. (version en euskera: "Torturaren prebentziorako euskal lege?", págs. 91-106; versión en francés: "Une loi basque de prévention de la torture?", págs. 229-244; version en inglés: "A Basque Law on Prevention of Torture?",  págs. 511-526).
 107. Aportaciones profesionales de las personas formadas en Criminología en relación con el Estatuto de las víctimas, en Miró Linares / Agustina Sanllehí / Medina Sarmiento / Summers (eds.), Crimen, oportunidad y vida diaria. Libro homenaje al Prof.Dr.Marcus Felson, ISBN 978-84-9085-.028-2, Dykinson, Madrid, 2014, pags. 595-612 (en colaboración con G.Varona Martínez).
 108. "Preface/Prefacio", For a real human justice / Por una justicia realmente humana. Audience of Pope Francis / Audiencia del Papa Francisco to/a Association Internationale de Droit Pénal, Société Internationale de Criminologie, Société Internationale de Défense Sociale, International Penal and Penitentiary Foundation, World Society of Victimology, Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Cirminología (Vatican City – October 23, 2014 Ciudad del Vaticano) ISBN 978-2-7492-5021-2, Villematier, 2015, pp. 9-12.
 109. "La lucha económico-financiera contra la trata de seres humanos: el ordenamiento jurídico español", en M.Poelemans / M.Richard González / M.R.Gutiérrez Sanz / I.Riaño Brun (coords.), El Fenómeno de la Prostitución. Cooperación franco-española en la lucha contra la trata de seres humanos / Le Phénomène de la Prostitution. La coopération franco-espagnole dans la lutte contre la traite des êtres humains, ISBN:978-84-9059-885-6, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp.307-329 (en colaboración con Ana I. Pérez Machío).
 110. "Sigue la espiral de endurecimiento y expansión: la más reciente evolución de la política penal en España", en El Derecho Penal como teoría y como práctica. Libro en homenaje a Alfredo Etcheberry Orthusteguy (coords. C.Cardenas Aravena /J. Ferdman Niedmann), ISBN 978-956-346-770-3, Thomson Reuters, La Ley, Legal Publishing Chile, Santiago de Chile, 2016, pp. 27-85 (en colaboración con Ana I. Pérez Machío). 
 111. "¿Una justicia realmente humana con pena de muerte? Inadmisibilidad de la pena de muerte a la luz del principio  humanidad / A real human justice with the death penalty? Inadmisibility of the death penalty in the light of the principle of humanity", en L. Arroyo Zapatero (ed.),  La pasión de la crueldad / The passion of cruelty, ISBN 978-84-9044-231-9, ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2016, pp.32-50.
 112. "Principio de humanidad y prisión perpetua", en Contra la cadena perpetua (eds. L.Arroyo Zapatero, J.A. Lascurain Sánchez y M.Pérez Manzano), ISBN 978-84-9044-219-7, ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2016, pp. 125-133.
 113. "El derecho al ambiente: su protección por el Derecho penal", en A.A. Cançado Trindade / C.Barros Leal (coords.), Derechos humanos y Medio Ambiente, ISBN: 978-85-420-1090-9.- Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2017, pp.145-171. (Publicado también en eRIDP 2017, A-04)(Traducido al  francés: "Le droit à l'environnement: la protection par le droit pénal, en A.A. Cançado Trindade / C.Barros Leal (coords.), Droits de l'homme et environnement, ISBN: 978-85-420-1084-8, Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2017, pp. 119-145; y, en versión más reducida, en inglés: "Protection of the right to an adequate environment: through Criminal law", in A.A. Cançado Trindade / C.Barros Leal (coords.), Human Rights and Environment. ISBN: 978-85-420-1087-9, Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2017, pp. 251-261).
 114. “Conclusiones”, en Justicia Restaurativa y Terapéutica. Hacia innovadores modelos de justicia, ISBN: 978-84-9143-828-1, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 599-601.
 115. “El proceso de integración penal europea”, en Adaptación del Derecho Penal español a la Política Criminal de la Unión Europea, ISBN: 978-84-9177-525-6, Thomson Reuters, Cizur Menor (Na), 2017, pp.27-46.También Liber Amicorum. Estudios Jurídicos en Homenaje al prof.Dr.Dr.h.c.Juan Mª. Terradillos Basoco, ISBN 978-84-9169-919-4, Tirant lo blanc, Valencia, 2018, pp.279-289.

 116. “Tendencias normativas en la lucha contra el blanqueo”, en Adaptación del Derecho Penal español a la Política Criminal de la Unión Europea, ISBN: 978-84-9177-525-6, Thomson Reuters, Cizur Menor (Na), 2017, pp.299-326.

 117. “Vigencia y actualidad del principio de resocialización”, en J-M Silva Sánchez / J.J.Queralt Jiménez / M.Corcoy Bidasolo / M.T. Castiñeira Palou (coords.), Estudios de Derecho Penal. Homenaje al profesor Santiago Mir Puig, ISBN: 978-9974-745-33-9,Editorial B de F, Montevideo/Buenos Aires, 2017, pp. 299-308.

 118. “La normativa internacional como respuesta a los procesos de victimización¨”, en G.Varona Martínez (Dir.), Victimología: en busca de un enfoque integrador para repensar la intervención con víctimas, ISBN: 978-84-9177-788-5, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp.229-249.

 119. “Menores en situación de riesgo y desprotección familiar: regulación internacional y española”, en G.Varona Martínez (Dir.), Victimología: en busca de un enfoque integrador para repensar la intervención con víctimas, ISBN: 978-84-9177-788-5, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp.291-310.

 120. “Comparative European study on restrictions of certain civil and political rights after conviction – Spain”, en E.Fitrachis (ed.), Invisible punishments (European dimension – Greek perspectives), National Printing House, Athens, 2018, pp. 114-121 (incluye versión traducida al griego).

 121. “Torturas y malos tratos: sistema penal y necesidades de las víctimas”, en Suárez López / Barquín Sanz / Benítez Ortúzar / Jiménez Díaz / Sainz-Cantero Caparrós (Dirs.), Estudios jurídico penales y criminológicos. En homenaje al Prof. Dr.Dr.H.C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva, ISBN 978-84-9148-816-3, vol I, Madrid, 2018, pp. 927-952.

 122. “International criminology: concept, history, developments, and institutions”. en Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. Oxford University, 2019, pp.1-29 (con Gema Varona)

 123. “La corrupción: un fenómeno complejo precisado de una política criminal integral”, en F.Morales Prats / J.M.Tamarit Sumalla / R.García Albero (coords.), Represión Penal y Estado de Derecho. Homenaje al profesor Gonzalo Quintero Olivares, ISBN: 978-84-1309-027-6, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp. 819-834 (publicado también en francés, en J.P.Céré et C.E. Japiassú (dirs.), Corrution et Drot pénal, ISBN: 978-2-343-16153-2, L’Harmattan, Paris, 2019, pp.141-163; también publicado en inglés en e-RIDP, ISSN-2522-2945, 2019, A-01)

 124. "Penas para las personas jurídicas en el Código Penal español”, en J.L. Gómez Colomer (Dir) / Ch.M.Madrid Boquín (Coord.), Tratado sobre Compliance penal. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Modelos de Organización y Gestión, ISBN: 978-84-1336-178-9, Tirant lo Blanc, Valencia, 2019, pp. 67-99.

 125. The Spanish Juvenile Justice Penal System: National Legislation, Regional Policies and Practices, en K.Drenkhahn, B.Geng, J.Grzywa-Holten, S.Harrendorf, Ch.Morgenstern, I.Pruin (Hrsg.) Kriminologie und Kriminalpolitik im Dienste der Menschenwürde: Festschrift für Frieder Dünkel zum 70. Geburtstag, ISBN: 3964100145, 9783964100146, Forum Verlag Godesberg, 2020, pp. 567-584.

 126. “Capítulo XCVI - Determinación, cumplimiento y ejecución de las penas para personas jurídicas en el Código Penal español”, en Libro Homenaje al Profesor Diego-Manuel Luzón Peña con motivo de su 70º aniversario, vol II, ISBN:978-84-290-2319-0, Ed. Reus, Madrid, 2020, pp.1253-1262.

 127. “La Victimología evolutiva (o del desarrollo) y la vulnerabilidad como pilares de la tutela penal reforzada del menor víctima de delitos”, en A.I. Pérez Machío y N.J. de la Mata Barranco (dirs.), La integración social del/la menor víctima a partir de la tutela penal reforzada, ISBN:978-84-1345-767-3, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, pp.25-68. (colaboración con A.I. Pérez Machío)

 128. «Traitement pénal et péintentiaire des délinquants dangereux en Espagne », en J.P.Céré, P. Stepniak (dirs.), Les criminels dangereux, ISBN: 978-2-343-21518-1L’Harmattan, Paris, 2020, p.57-81 (colaboración con A.I. Pérez Machío).

 129. “Hidden and Less Visible Consequences of Conviction in the Spanish Criminal Justice System”, Unterwegs in Kriminologie und Strafrecht. Festschrift für Hans-Jörg Albrecht zum 70. Geburtstag (Haverkamp / Kilchling / Kinzig / Oberwittler / Wössner Hrsg), ISBN: 978-3-428-18251-0, Duncker & Humblot GmbH, Berlin, Berlin, 2021, pp. 1095-1107 (para una versión en castellano, con algunas variaciones, ver Artículo de revista num.98).

 130. “On Ecocrimes and Ecocide in the Global Risk Society. Function and Limits of Environmental Criminal Law from the Perspective of the Association Internationale de Droit Pénal”, en Digitalisierung, Globalisierung und Risikoprävention. Festschrift für Ulrich Sieber zum 70. Geburtstag (Engelhart / Kudlich / Vogel, eds.), ISBN: 978-3-428-55971-8, Duncker & Humblot GmbH, Berlin, 2021, pp.207-217 (publicado en español, en Acta jurídica peruana, vol.4, núm.2, 2021, pp. 31-42).

 131. “Víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y abuso de poder: reconocimiento y reparación”, en A.I.Pérez Machío / JL de la Cuesta Arzamendi; (dirs.), Contra la política criminal de tolerancia cero. Libro-Homenaje al Profesor Dr. Ignacio Muñagorri Laguía, ISBN 978-84-1391-127-4, Aranzadi, Cizur-menor, 2021, pp. 129-145.

 132. “Hacia la abolición universal de la pena de muerte: desarrollos recientes”, en R.De Vicente Martínez, D. Gómez Iniesta, T. Martín López, M. Muñoz de Morales Romero, A. Nieto Martín (eds.), Libro homenaje al Profesor Luis Arroyo Zapatero. Un Derecho Penal Humanista, vol. II, ISBN 978-84-340-2777-0, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2021, pp. 803-814.

 133. Tratamiento de maltratadores y suspensión condicional de la pena”, en Santana Vega, D. / Fernández Bautista, S. / Carpio Briz, D.I. / Castellví Monserrat, C. (Dirs), Una perspectiva global del Derecho Penal. Libro homenaje al profesor Dr. Joan J. Queralt Jiménez, , ISBN 978-84-18244-84-1, Atelier, Barcelona, 2021, pp.509-518.

 134. “Capítulo XII. Hacia la laboralización del trabajo penitenciario”, en R.M.Mata y Martín (Dir.) / A.Andrés Laso (Coord.), Las prisiones españolas durante la transición, ISBN: 978-84-1369-318-7, Comares, Granada, 2022, pp.139-148.

 135. “Sobre el tratamiento penal y penitenciario de la delincuencia (más) peligrosa”, en Abel Souto M. et al (coords.), Estudios penales en homenaje al profesor José Manuel Lorenzo Salgado, ISBN: 978-84-1397-199-5, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 409-422.

 136. La protección penal del bosque”, en V.Gómez Martín, C.Bolea Barcón, J.I. Gallego Soler, J.,C. Hortal Ibarra, U. Joshi Jubert (Dirs.) y V. Valiente Ivañez, G. Ramírez Martín, (coords.), Un modelo integral de Derecho penal. Libro Homenaje a la Profesora Mirentxu Corcoy Bidasolo, ISBN 9787-84-340-2848-7, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2022, pp. 1059-1069.

 137. “Contribuyendo al desaerrollo del derecho de participación de las víctimas del terrorismo: El Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo (2010-2020)”, en J.L.de la Cuesta Arzamendi, A. I.Pérez Machío,  (Dirs.), Una política criminal comprometida, ISBN: 978-84-1113-528-3Tirant lo Blanch, Valencia, 2022, pp.19-34.

 138. “Un derecho a la espera de mayor reconocimiento y desarrollo: el derecho de participación de las víctimas del terrorismo”, en Ferré Olivé / Serrano-Piedecasas Fernández / Demetrio Crespo / Pérez Cepeda / Núñez / Zúñiga Rodríguez / Sanz Mulas (eds.), Libro homenaje Prof.Dr. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre T. II. Liber Amicorum. Derechos Humanos y Derecho penal, ISBN 978-84-1311-716-4, Eds. Univ.Salamanca, Salamanca, 2022, pp.127-136.

 139. “Extended confiscation in Spanish Law”, en Michiel Luchtman, Ferry de Jong, François Kristen, Katalin Ligeti, Joep Lindeman, Stanisław Tosza, Rob Widdershoven and Damián Zaitch (eds.), Of swords and shields: due process and crime control in times of globalization - Liber amicorum prof. dr. J.A.E. Vervaele, The Hague: Eleven 2023, pp. 31-38.


ESTIMATU_db_ENG.pbix

No Preview Available

Hmm... looks like this item does not have a preview we can show you.


ESTIMATU_db_EUS.pbix

No Preview Available

Hmm... looks like this item does not have a preview we can show you.


ESTIMATU_be.accdb

No Preview Available

Hmm... looks like this item does not have a preview we can show you.


ESTIMATU_fe.accdb

No Preview Available

Hmm... looks like this item does not have a preview we can show you.


ESTIMATU_db.pbix

No Preview Available

Hmm... looks like this item does not have a preview we can show you.


ESTIMATU_manual_EUS


ESTIMATU_manual_ENG


ESTIMATU_manual


ESTIMATU, propuesta metodológica de plantilla de recogida de datos para la evaluación apreciativa del impacto y cumplimiento de los estándares internacionales en los programas de justicia restaurativa

0 Karpetak
7 Dokumentuak

Ivo Aertsen IVAC/KREIko ohorezko kide izendatzea

Ivo Aertsen IVAC/KREIko ohorezko kide izendatzea

Lehenengo argitaratze data: 2023/12/15

Irudia

2023ko azaroaren 21ean, Kriminologiaren Euskal Institutuaren Ikastaroaren Inaugurazio Ekitaldiaren barruan, IVAC/KREIko ohorezko kide izendatu zuten Ivo Aertsen, Lovainako Unibertsitateko irakasle emeritua.


Captura de pantalla.png


inf_miembros

Institutuko kideak

Irudia

IVAC-KREIaren fundatzailea

Antonio Beristain Ipiña Irakasle Doktorea, Dres. h.c.

(1924-2009)

 

IVAC-KREIko Ohorezko Kideak:

 • José Miguel de Barandiarán (1979) †
 • Julio Caro Baroja (1988) †
 • Emilio Barberá Guillem (1989)
 • Juan Ramón Guevara Saleta (1989)
 • Enrique Ruiz Vadillo (1990) †
 • Reynald Ottenhof (1990)
 • Jean Pinatel (1990) †
 • José Ramón Recalde (1993) †
 • José Angel Cuerda (1995)
 • Eduardo Chillida (1996) †
 • Francisco Javier Gómez Elósegui, ETAk eraildako lagun-kidea (hil ostean, 1997) †
 • Joaquín Giménez García (1998)
 • Juan José Goiriena de Gandarias (1999) †
 • Esther Giménez-Salinas (2000)
 • Tony Peters (2002) †
 • Georges Picca (2003) †
 • Denis Szabo (2003) †
 • Luis Navajas (2003)
 • José Luis Munoa (2004) †
 • Mercedes Agúndez (2005)
 • Alfonso Aya Onsalo (2006)
 • Kutxa (2007)
 • Luis Rodríguez Manzanera (2008)
 • Miguel Alonso Belza (2009; 2018an uko egin du)
 • Luis Arroyo Zapatero (2010)
 • Antonio García Chazarra (2011)
 • Inmaculada Iraola Piñuetaco (2012)
 • Ignacio José Subijana Zunzunegui (2013)
 • Ignacio Muñagorri Laguía (2014)
 • Isidoro Blanco Cordero (2015)
 • Jocelyne Castaignède (2016)
 • Santiago Redondo Illescas (2016)
 • Manuel Reyes Mate Rupérez (2017)
 • Maixabel Lasa Iturritz (2018)
 • Cristina Cuesta Gorostidi (2018)
 • Augusto Maeso Ventureira (2019)
 • José Luis Díez Ripollés (2020)
 • Enrique Echeburúa Odriozola (2021)
 • Reyes Goenaga Olaizola (2022)
 • Ivo Aertsen (2023)

 

Ikerketa lana osorik edo zati batean IVAC-KREIn egiteko errektorearen baimena duten UPV/EHUko iralasle ikertzaileak

 • Juan Aldaz Arregui irak. dk. 
  Donostiako Zuzenbide Fakultateko Soziologia eta Gizarte Langintza saileko irakasle agregatua.
  Emaila: juan.aldaz@ehu.eus

 • Dr. Xabier Arana Berastegui irak. dk.
  Donostiako Zuzenbide Fakultateko Zuzenbide Penaleko irakaslea.
  Email: xabier.arana@ehu.eus

 • Mª Dolores Bollo Arocena irak. dk.
  Donostiako Zuzenbide Fakultateko Nazioarteko zuzenbide publikoa, Nazioarteko harremanak eta zuzenbidearen historia saileko irakasle titularra.
  Emaila: mariadolores.bollo@ehu.eus

 • José Luis de la Cuesta Arzamendi irak. dk. dr.h.c. mult
  Donostiako Zuzenbide Fakultateko Zuzenbide Penalako katedraduna.
  Emaila: joseluis.delacuesta@ehu.eus
  Informazio gehiago...

 • Enrique Echeburua Odriozola irak. dk.
  Donostiako Psikologia Fakultateko Nortsuna, Baliospena eta Psikologia Tratamenduko katedraduna.
  Emaila: enrique.echeburua@ehu.eus

 • Iñaki Esparza Leibar irak. dk.
  Donostiako Zuzenbide Fakultateko Zuzenbide Prozesaleko katedraduna.
  Emaila: inaki.esparza@ehu.eus.

 • Francisco Etxeberria Gabilondo irak. dk.
  Medikuntza eta Odontologia Fakultateko Donostiako ikasguneko Lege eta Auzitegi Medikuntzako irakasle titularra.
  Emaila: paco.etxeberria@ehu.eus
  Informazio gehiago...

 • Leyre Hernández Díaz irak. dk.
  Zuzenbide Fakultateko (Leioa) Zuzenbide Penaleko irakasle atxikia.
  Emaila: leyre.hernandez@ehu.eu

 • Idoia Igartua Laraudogoitia irak. dk.
  Bitarteko lan kontratudun irakasle doktorea, atxiki gisa akreditatua
  Emaila: idoia.igartua@ehu.eus

 • Patricia Insúa Carretani irak. dk.
  Donostiako Psikologia Fakultateko Oinarrizko Psikologia Prozesuak eta haien Garapena saileko irakasle titularra.
  Emaila: patricia.insua@ehu.eus

 • Mª Lourdes Labaca Zabala irak. dk.
  Donostiako Zuzenbide Fakultateko Estatuko Zuzenbide Eliztarra eta Zuzenbide Erromatarra saileko irakasle titularra.
  Emaila: marialourdes.labaca@ehu.eus

 • Norberto J. de la Mata Barranco irak. dk. dr. h.c.
  Zuzenbide Fakultateko (Leioa) Zuzenbide Penalako Katedraduna.
  Emaila: norbertojavier.delamata@ehu.eus
  Informazio gehiago...

 • Virginia Mayordomo Rodrigo irak. dk.
  Donostiako Zuzenbide Fakultateko Zuzenbide Penaleko irakasle titularra.
  Emaila: virginiavictoria.mayordomo@ehu.eus

 • Miren Odriozola Gurruchaga irak. dk.
  Donostiako Zuzenbide Fakultateko Zuzenbide Penaleko irakasle atxikia .
  Emaila: miren.odriozola@ehu.eus

 • Alberto José Olalde Altarejos irak. dk.
  Lan Harremanen eta Gizarte Langintza Fakultateko (Araba) Sociología eta Gizarte Langintzako irakaslea.
  Emaila: albertojose.olalde@ehu.eus

 • Ana Isabel Pérez Machío irak. dk.
  Donostiako Zuzenbide Fakultateko Zuzenbide Penaleko katedradun akreditatua.
  Emaila: anaisabel.perez@ehu.eus
  Informazio gehiaho...

 • Carlos Mª Romeo Casabona irak. dk.
  Donostiako Zuzenbide Fakultateko Zuzenbide Penalako katedraduna.
  Emaila: carlosmaria.romeo@ehu.eus

 • Alberto Saiz Garitaonaindia irak. dk.
  Zuzenbide Fakultateko (Leioa) Zuzenbide Prozesaleko irakasle atxikia.
  Emaila: alberto.saiz@ehu.eus

 • César San Juan Guillén irak. dk.
  Donostiako Psikologiako Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia saileko irakasle titularra.
  Emaila: cesar.sanjuan@ehu.eus
  Informazio gehiago...

 • Isabel Trespaderne Beracierto irak. dk.
  Donostiako Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko Erizaintza II saileko irakasle titularra.
  Emaila: mariaisabel.trespaderne@ehu.eus   

 • Ana Isabel Vergara Iraeta irak. dk.
  Donostiako Psikologia Fakultateko Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia saileko irakasle titularra.
  Emaila: ana.vergara@ehu.eus

 • Laura Vozmediano Sanz irak. dk.
  Donostiako Psikologia Fakultateko Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia saileko irakasle agregatua.
  Emaila: laura.vozmediano@ehu.eus

Ikertzaile Doktore Iraunkorra

 • Gema Varona Marínez dk.
  Kriminologiaren Euskal Institutuaren ikertzaile doktore iraunkorra
  Email: gemmamaria.varona@ehu.es

Ikertzaile Kontratatutuak

Prestakuntzan diharduten Ikertzaileak

Doktorego ondokoak

Doktoradu aurrekoak

 • Ane Viana Salinas and.
  Kriminologían graduatua
  Eusko Jaurlaritzako doktoratu aurreko bekaduna
  Emaila: ane.viana@ehu.eus
 • Malena Rocío Maceira and.
  Zuzenbidean graduatua.
  UPV/EHUko doktoratu aurreko bekaduna
  Emaila: malenarocio.maceira@ehu.eus

Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonala


inf_grupo-giccas

Krimen Zientzietako Ikerketa Taldea- GICCAS (UPV/EHUren Ikerketa-talde finkatua)

Krimen Zientzietako Ikerketa Taldea- GICCAS 2003-2006 (GIC 03/05), 2007-2012 (GIC 07/39), 2013-2018 (GIC12/08), 2019-2021 (IT-1372-19) eta 2021-2024 (IT1486-22).

Irudia

Ikertzaile Nagusiak

José Luis de la Cuesta Arzamendi irak. dk. dr. h.c. mult

Irudia

Norberto Javier de la Mata Barranco irak. dk. dr. h.c.

 

Irakasleak Saila/Atala

 • Juan Aldaz Arregi irak.dk.jn.
  IVAC-KREIko kidea. Soziologia eta Gizarte Langintza saileko irakasle agregatua
  Emaila: juan.aldaz@ehu.eus
 • Xabier Arana Berastegui irak.dk.jn.
  IVAC-KREIko kidea. Zuzenbida publiko saileko irakaslea
  Emaila: xabier.arana@ehu.eus
 • Francisco de Asis Etxeberria Gabilondo
  IVAC-KREIko kidea. Medikuntza eta Kirurgia Espezialitateak Saileko irakasle titularra
  Emaila: paco.etxeberria@ehu.eus
 • Leyre Hernández Díaz irak. and.
  IVAC-KREIko kidea. Zuzenbide Publiko saileko irakaslea
  Emaila: leyre.hernandez@ehu.eus
 • Idoia Igartua Laraudogoitia irak. dk. and
  IVAC-KREIko kidea. Zuzenbide Publiko saileko bitarteko lan kontratudun irakasle agregatua
  Email: idoia.igartua@ehu.eus
 • Virgina Mayordomo Rodrigo irak. dk. and.
  IVAC-KREIko kidea. Zuzenbide Publiko saileko irakasle agregauta
  Emaila: virginiavictoria.mayordomo@ehu.eus
 • Miren Odriozola Gurruchaga irak. dk. and.
  IVAC-KREIko kidea. Zuzenbide Publiko saileko irakasle agregatua
  Emaila: miren.odriozola@ehu.eus
 • Alberto Olalde Altarejos irak.dk.jn.
  IVAC-KREIko kidea. Soziologia eta Gizarte Langintza saileko irakasle kolaboratzailea
  Emaila: albertojose.olalde@ehu.eus
 • Sergio Pérez González irak. dk. jn.
  Errioxako Unibertsitateko Zuzenbide saileko irakasle kontratatua
  Emaila: sergio.perezg@unirioja.es
 • Ana Isabel Pérez Machío irak. dk. and.
  iVAC-KREIko kidea. Zuzenbide Publiko saileko irakasle titularra
  Emaila: anaisabel.perez@ehu.eus
 • Alberto Saiz Garitaonaindia irak. dk. jn.
  IVAC-KREIko kidea. Zuzenbide Publiko saileko irakasle agregatua
  Emaila: alberto.saiz@ehu.eus
 • Isabel Trespaderne Beracierto irak. dk. and.
  IVAC-KREIko kidea. Erizaintza II saileko irakasle titularra
  Emaial: mariaisabel.trespaderne@ehu.eus
 • Gema Varona Martínez irak. dk. and. 
  IVAC-KREIko kidea. Ikertzaile Doktore Iraunkorra
  Emaila: gemmamaria.varona@ehu.eus

Ikertzaileak

Prestakuntzan diharduten Ikertzaileak