ex_2_cuatrimestre_ep

Exámenes del 2º cuatrimestre (Cursos 1º, 2º y 3º) - Curso 2022/23

1º Curso

IKASGAIA / ASIGNATURA / SUBJECT EGUNA / DÍA / DATE ORDUA / HORA / TIME GELA / AULA / CLASSROOM
K2 MODULUA 2023/05/15 14:00 4.M
MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA I 2023/05/16 16:30 1.1-1.2, 1.3, 2.5
MATHEMATICS AND ITS TEACHING I
NATUR ZIENTZIAK LHko IKASGELAN I 2023/05/22 16:30 1.1-1.2, 2.5, 2.6-2.7
NATURAL SCIENCES IN THE PRIMARY CLASSROOM I
GIZARTE ZIENTZIAK ETA BEREN DIDAKTIKA I 2023/05/24 16:30  
SOCIAL SCIENCES AND ITS TEACHING I
DIDAKTIKA OROKORRA 2023/05/26 16:30 2.6-2.7
HEZKUNTZAREN PSIKOLOGIA 2023/05/31 16:30 1.1-1.2, 2.4, 2.5
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

 

2º Curso

IKASGAIA / ASIGNATURA / SUBJECT EGUNA / DÍA / DATE ORDUA / HORA / TIME GELA / AULA / CLASSROOM
K4 MODULUA 2023/05/15 9:00  
IKASTETXEAREN ANTOLAKUNTZA 2023/05/17 11:00 2.6-2.7
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
ARTEAREN ETA IKUS-KULTURAREN HEZKUNTZA 2023/05/19 11:00 Irudigintza
LHrako HIZKUNTZAREN DIDAKTIKAREN OINARRIAK TESTUINGURU ELENITZETAN 2023/05/22 11:00  
PRINCIPLES OF LANGUAGE TEACHING FOR PRIMARY EDUCATION IN MULTILINGUAL ENVIRONMENTS
ZAILTASUNAK GARAPENEAN ETA IKASKUNTZAN 2023/05/25 11:00 2.4-2.5
DIFICULTADAES EN EL DESARROLLO Y EL APRENDIZAJE
ESKOLA INKLUSIBOAREN OINARRIAK 2023/05/29 11:00 1.1-1.2, 2.6-2.7
PRINCIPLES OF THE INCLUSIVE SCHOOL
INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIAK LEHEN HEZKUNTZAN 2023/05/30 11:00 2.1, Informatika

 

3º Curso

IKASGAIA / ASIGNATURA / SUBJECT EGUNA / DÍA / DATE ORDUA / HORA / TIME GELA / AULA / CLASSROOM
K5 MODULUA 2023/05/16 9:00 2.5
GORPUTZ HEZKUNTZA ETA BERE DIDAKTIKA 2023/05/17 9:00 2.5
GIZARTE ZIENTZIAK ETA BEREN DIDAKTIKA II 2023/05/19 11:30  
SOCIAL SCIENCES AND THEIR TEACHING II
NATUR ZIENTZIAK LEHEN HEZKUNTZAKO IKASGELAN II 2023/05/18 11:30 1.1-1.2, 2.5, 2.6-2.7
FOREIGN LANGUAGE AND ITS TEACHING 2023/05/24 9:00  
MATEMATIKA ETA BERE DIDAKTIKA II 2023/05/30 9:00

2.3, 2.4, 2.5, 2.6-2.7

MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA II
HIZKUNTZAREN ETA LITERATURAREN DIDAKTIKA 2023/06/02 9:00 1.1-1.2, 1.3, 2.4, 2.5, 2.6-2.7