Evaluacion-IndiceH investigador

Ikertzailearen H indizea

Jarraian ageri diren baliabideekin ikertzaile batek dituen lanen aipamenei buruzko txosten bat egin daiteke, datu hauek, besteak beste, erabilita: H indizea, aipamenen batezbestekoa artikulu bakoitzeko, eta abar.