sugerencia_compra_pdi_pas

Erosketa proposamenak

Proposamenak egin ditzakezu zure jardun akademikoarekin zerikusia daukaten liburuak edo bestelako dokumentuak edozein euskarritan erosteko, eta aldizkarien harpidetza egiteko. Proposamena behin azterturik, onartzen baldin bada, erosten den materiala Euskal Herriko Unibertsitatearen bibliografia funtsera sartuko da.

Proposamenak egiteko, erabili erosketa eskari orri hau.