w_formularios_normativas

Inprimakiak

Praktikak eskatzeko datuak: GrAL - MAL

Praktika curricularrak (Ingeniaritza Kimikoko Gradua)

Praktikak ebaluatuak izan daitezen, beharrezkoa izango da:

  1. Instruktorearen txostena betetzea (I. Eranskina)
  2. Ikasleen amaierako memoria betetzea (II. Eranskina)
  3. Tutorearen azken balorazioaren txostena eta ziurtagiria betetzea (VI. Eranskina)

Dokumentu guztiak GAURera igoko dira tutoreak praktiken azken nota sar dezan.

Borondatezko praktikak (Kredituen amortizazioa)

Kredituak amortizatzeko, beharrezkoa izango da:

  1. Instruktorearen txostena betetzea (I. eranskina)
  2. Ikasleen amaierako memoria betetzea (II. eranskina)
  3. Tutorearen txostena betetzea (III. eranskina)
  4. Tutoreak beteko du kredituak amortizatzeko agiria

Dokumentu guztiak Graduko Ikasketen Batzordeko koordinatzaileari emango zaizkio, oniritzia eman dezan. Oniritzia jaso ondoren, dokumentazio guztia idazkaritzan entregatuko da, epea irekita dagoenean kredituen amortizazioa eskatzeko.

GrAL eta MAL enpresan