w_comisiones_grado

Gradu Ikasketen Batzordeak

Biologiako Gradu Ikasketen Batzordea

Biokimika eta Biologia Molekularreko Gradu Ikasketen Batzordea

Bioteknologiako Gradu Ikasketen Batzordea

Fisikako Gradu Ikasketen Batzordea

Geologiako Gradu Ikasketen Batzordea

Ingeniaritza Elektronikoko Gradu Ikasketen Batzordea

Ingeniaritza Kimikoko Gradu Ikasketen Batzordea

Matematikako Gradu Ikasketen Batzordea

Kimikako Gradu Ikasketen Batzordea

Fisika eta Ingeniaritza Elektronikoko Gradu Bikoitzako Akademia Batzordea